F5 Team - Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành trong 1 giờ

  • +84 966 539 533

F5 Team - Xanhspace

Mang lại cho bạn dịch vụ online siêu tốc

Bấm liên hệ

Bất cứ nhu cầu gì của bạn thuộc lĩnh vực dịch vụ của F5 Team. Hãy bấm liên hệ để được phục vụ ngay lập tức

F5 Team nhận nhiệm vụ

F5 Team Liên hệ lại và trao đổi công việc cụ thể với bạn, cách thức làm việc, báo giá chi phí và hướng dẫn thanh toán phí dịch vụ.

Nhận kết quả

Khách hàng nhận kết quả công việc trong thời gian nhanh nhất, hoặc trong giới hạn thời gian đã cam kết.

F5 Team có thể làm gì?

F5 Team là một nhóm kỹ thuật của Xanhspace (xanhspace.com) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế nhanh. Hãy chọn nhiệm vụ bạn cần để liên hệ với đội dịch vụ tương ứng.

Thiết kế, xử lý công việc với AutoCAD

Đồ họa AutoCAD

Thiết kế, xây dựng bản vẽ với AutoCAD

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế, xử lý công việc với 3Ds Max

Đồ họa 3Ds Max

Dựng mô hình 3d Max, xử lý các công việc liên quan đến 3ds Max

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế, xử lý công việc với PhotoShop

Đồ họa PhotoShop

Thiết kế in ấn, thiết kế đồ họa với Photoshop, xử lý công việc với PhotoShop

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế, xử lý công việc với Corel Draw

Đồ họa Corel Draw

Thiết kế in ấn, thiết kế đồ họa với Corel Draw, xử lý công việc với Corel Draw

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế nhanh công trình kiến trúc

F5 Team sẽ thiết kế cho bạn phương án kiến trúc sơ bộ hoặc chi tiết, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế nội thất

Thiết kế nhanh nội thất

Thiết kế nhanh cho bạn phương án bố trí nội thất, theo ý tưởng của bạn cùng với tư vấn của F5 Team

ĐẶT LỆNH NGAY

Thiết kế đồ họa

Thiết kế ấn phẩm đồ họa

Thiết kế banner, post, các sản phẩm đồ họa máy tính

ĐẶT LỆNH NGAY

Vẽ tranh theo mẫu

Họa sĩ vẽ Tay (Tranh Đen Trắng)

Vẽ tranh theo mẫu có sẵn, scan tranh, chép tranh

ĐẶT LÊNH NGAY

Dịch vụ khác

Dịch vụ riêng của bạn

Bất cứ dịch vụ nào bạn nghĩ liên quan đến kỹ năng của F5 Team, hãy thử liên hệ

LIÊN HỆ NGAY